top of page

Nerede yaşarsan yaşa! /
Don’t care where you live!

"Nerede yaşarsan yaşa!"
Türkiye’de ‘Kentsel Dönüşüm’ 2000’li yılların başlarında hız kazanan bir süreçtir. Kentin eski yerleşim alanlarını ve kültürel mirasını korumak bahanesiyle başlatılmıştır.
İstanbul’un tarihi merkezinde bulunan ve eski bir Osmanlı mahallesi olan Tokludede, yıkılma tehlikesi altında bulunan 50 mahalleden biri. Yenileme alanı ilan edildiğinden bu yana orada oturanların çoğu taşınmak zorunda kalmışlardır. Bazıları ise hala direniyor.

"Don't care where you live!"
In Turkey, the process of ‘Urban Transformation’ has been gaining momentum since the 2000’s. It started with the excuse of protecting the old settlements and cultural heritage areas.
Tokludede, an old Ottoman neighborhood in the historical center of Istanbul, is one of about 50 neighborhoods under threat of demolition. After it was declared a renewal area, most of the residents have been forced to leave. Some are still resisting.

Yapımcı / Producer

Imre Azem

Yönetmen / Director
Nejla Osseiran

Kurgu / Editor

Mesut Ulutaş

Müzik / Music

Cafer Ozan Türkyılmaz & Barış Yerli

Yapım / Production

Kibrit Film

Süre / Running time

8 dk / min.

Yıl / Year
2011

bottom of page